دسته: آموزش

کودکان را به کار در خانه تشویق کنیم

فرزندان‌مان را قوی، مسئولیت‌پذیر و دوست‌داشتنی تربیت کنیمفرزندان‌مان را قوی، مسئولیت‌پذیر و دوست‌داشتنی تربیت کنیم

درخت‌هایی که آب در نزدیکی و دسترس‌شان نیست، ریشه‌هایشان در خاک عمیق‌تر و گسترده‌تر است. این درخت‌ها ریشه‌‌هایشان را به ...

تغییر فونت شبکه‌های اجتماعی به دل‌خواه با فونت‌آراتغییر فونت شبکه‌های اجتماعی به دل‌خواه با فونت‌آرا

شاید خیلی دلتان می‌خواسته فونت نوشته‌های فیس‌بوک، مثل سابق فونت تاهوما (tahoma)، یا فونتی شبیه به آن بشود که خوانا ...