ماه: شهریور ۱۳۹۹

کودکان را به کار در خانه تشویق کنیم

فرزندان‌مان را قوی، مسئولیت‌پذیر و دوست‌داشتنی تربیت کنیمفرزندان‌مان را قوی، مسئولیت‌پذیر و دوست‌داشتنی تربیت کنیم

درخت‌هایی که آب در نزدیکی و دسترس‌شان نیست، ریشه‌هایشان در خاک عمیق‌تر و گسترده‌تر است. این درخت‌ها ریشه‌‌هایشان را به ...