ماه: آبان ۱۳۹۶

ضوابط «نیویورک تایمز» برای حضور خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعیضوابط «نیویورک تایمز» برای حضور خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی

«نیویورک تایمز» دستورالعمل جدیدی برای استفاده روزنامه‌نگاران[اش] از رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد. در این دستورالعمل تاکیدشده خبرنگاران این رسانه باید ...