کاریزما و کلام شعر دین افیونی

دین افیونی

«افیون» در جیب راست من لانه کرده‌است

فرهنگ‌های جیبی لغت
«افیون» را بد معنی کرده‌اند
«دین» در جیب چپ من آشیانه دارد
فرهنگ‌ها «دین» را بد
ترجمه کرده‌اند
«دین» «افیون» توده‌هاست

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *