از مسیحیت «یوسف‌ندرخانی» تا اسلام «علی‌استون»

«تا امروز با همنشینی که هم‌کیش من نبود مخالفت می‌کردم. لیکن امروز، دل منپذیرای همه صورت‌ها شده، چراگاه آهوان و بت‌کده بتان و صومعه راهبان وکعبه طائفان و الواح تورات و اوراق قرآن. دین من اینک دین عشق است و هر جاکه کاروان عشق برود، دین و ایمان من هم به دنبالش روان است». (ابن‌عربی) […]