زلزله

در بهار ۱۳۸۳ زلزله‌ای آمد که در تهران هم به‌شدت احساس شد. هنگام زلزله مهمان منزلی در یک مجتمع مسکونی بودیم که [متعلق به] مهندس مرحوم وحید میرزاده بود. (از یاران نزدیک مهندس سحابی که شب انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان او را ردصلاحیت کرد تا نتواند برای نمایندگی شهرش کرمانشاه رقابت کند)  وقتی زلزله […]