دلایل قوی باید و معنوی

«اگبر کنجی» مقاله‌ای در «رادیو زمانه» نوشته است با عنوان فاقد نزاکت «انجماد مغز در باب بول و نجاسات.» «گنجی» برای انتخاب این سرخط و عنوان، و ورود به این بحث در مقاله، جمله‌ای از مرحوم دکتر «علی شریعی» را مستمسک خود قرار داده و با استناد به حرف آن مرحوم، به فقه و فقها […]

از مسیحیت «یوسف‌ندرخانی» تا اسلام «علی‌استون»

«تا امروز با همنشینی که هم‌کیش من نبود مخالفت می‌کردم. لیکن امروز، دل منپذیرای همه صورت‌ها شده، چراگاه آهوان و بت‌کده بتان و صومعه راهبان وکعبه طائفان و الواح تورات و اوراق قرآن. دین من اینک دین عشق است و هر جاکه کاروان عشق برود، دین و ایمان من هم به دنبالش روان است». (ابن‌عربی) […]