دیهیمی، ملکیان، کامو و اخلاق

 «خشایار دیهیمی» در حوزه کتاب و کلمه و قلم و ترجمه و … آدم بزرگ و ارزش‌مندی است. مهربان و ساده و صمیمی هم هست. تازگی‌ها هم در سوگ «نازنین» دختر جوانش نشسته که آیینه تمام‌نمای پدر و مترجمی توانا بود.  با این همه اما آقای دیهیمی حق ندارد بدون دلیل یا مثلا به دلیل […]

نگاهی به رمان «هزار خورشید تابان»

«آلبرکامو» جایی گفته است: «اگر قرار باشد بین «مادر» و «حقیقت»، یکی را انتخاب کنم، بی‌گمان «مادر» را انتخاب می‌کنم.» به نظر می‌رسد زیبا‌تر از این، به «حقیقت» «مادر» اشاره نشده باشد. «هزار خورشید تابان» بر محور زن و مادر شکل گرفته؛ دو حقیقتی که از هم تفکیک‌ناپذیرند و روایت قسمتی از دردهایی است که هم‌زاد […]