فرهنگستان را پاس بداریم

خطاهای نوشتاری آقای «حداد عادل»، رئیس فرهنگ‌ِستان زبان و ادب فارسی، که کم‌کم در نوشته‌های او در شبکه‌های اجتماعی از آن‌ها رونمایی می‌شود، از حکم «استثنا» خارج‌شده و به مرور دارد به «قاعده» تبدیل می‌شود. پاکیزه‌نویسیِ صد‌درصد از هیچ‌کسی انتظار نمی‌رود. همه مردم با نسبت‌های متفاوت در گفتار و نوشتار خود خطاهای نگارشی و دستوری […]

عُذرِ تَق۟صیر از بابَتِ پیش و زَبَر و زیر!

این نوشته در پایگاه «حلقه کاتبان» منتشر شده بود، و من در فیس‌بوک «یاسر میردامادی» دیدم. دیدگاه نوشته خیلی جالب است. من کاملا با آن موافقم اما انصافا کار سختی است. چند مدت پیش در کاشان، جمعی از دوستان من میزیان خانم «پری زنگنه» بودند. برایم جالب بود که آن‌جا برای بار نخست من از […]