بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘تخیل’

ارتباط بین دو نیمکره مغز

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

مرکز فرماندهی و هدایت رفتارهای ریاضی و منطقی که با دقت همراه است، در نیم‌کره چپ مغز قراردارد، و افرادی که بیشتر اهل دقت و محاسبه و منطق و ریاضی هستند، از این بخش مغز خود استفاده می‌کنند.

مرکز فرماندهای رفتارهای رویایی که با خلاقیت و آفرینش و هنر و تخیل همراه است، و نتایح آن آثار هنری و ادبی و شعر و موسیقی و … می‌شود، در نیم‌کره راست مغز قرار دارد، و هنرمندان، بیشتر از بخش راست مغز خود استفاده می‌کنند.

اگر آدمی بتواند به‌نوعی از هردو نیم‌کره مغز خود کمک بگیرد کارایی بهتر و بالاتری خواهد داشت. روانشناسان برای افزایش کارایی مغز و کمک‌گرفتن از ظرفیت هر دو بخش، به راست‌دست‌ها توصیه می‌کنند، بخشی از کارهای روزانه خود مثل غذاخوردن، مسواک‌زدن، و گاهی مثلا نوشتن را با دست چپ انجام دهند تا به ارتباط دو بخش راست و چپ مغز و افزایش بهره‌وری کمک کند.