بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘استاد ابوالحسن ورزی’

گر اشک نمی‌کرد مدد…

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

دیشب ز تب عش تو افروخته بودم/گر اشک نمی‌کرد مدد، سوخته بودم
استاد ابوالحسن ورزی