بایگانی

بایگانی برای دسته ی ‘شعر’

زغال روسفید

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ بدون دیدگاه
زغال خوب
رفیق بد
رفیق خوب
زغال بد

 خوب و بد ندارد
زغال و رفیق در همند

روسفیدی اما
فقط
به رفیق یک‌رنگ می‌ماند

علی مصلحی

گر اشک نمی‌کرد مدد…

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ بدون دیدگاه

دیشب ز تب عش تو افروخته بودم/گر اشک نمی‌کرد مدد، سوخته بودم
استاد ابوالحسن ورزی

دین افیونی

«افیون» در جیب راست من لانه کرده‌است
فرهنگ‌های جیبی لغت
«افیون» را بد معنی کرده‌اند
«دین» در جیب چپ من آشیانه دارد
فرهنگ‌ها «دین» را بد
ترجمه کرده‌اند
«دین» «افیون» توده‌هاست

Categories: شعر Tags: ,