ماه: مرداد ۱۳۹۷

تغییر فونت شبکه‌های اجتماعی به دل‌خواه با فونت‌آراتغییر فونت شبکه‌های اجتماعی به دل‌خواه با فونت‌آرا

شاید خیلی دلتان می‌خواسته فونت نوشته‌های فیس‌بوک، مثل سابق فونت تاهوما (tahoma)، یا فونتی شبیه به آن بشود که خوانا ...