بایگانی

بایگانی ۱۴ دی ۱۳۹۶

این نیز بگذرد

از این کران غروب غم‌انگیز بگذرد
عمر ستاره‌های سحرخیز بگذرد

فصل سپید و سبز رسید و سپس گذشت
با این دلیل زردی پاییز بگذرد

خورشید مال ماست و حتما از آسمان
این ابر تکه‌پاره ناچیز بگذرد

پیش از من تو هیچ کسی باورش نبود
یاسای پر مهابت چنگیز بگذرد

این رسم جاده است که گاه از فراخ دشت
گاه از مضیق تیره دهیلز بگذرد

هر چند خسته‌ایم از امروزمان ولی
تنها امید ماست که این نیز بگذرد
حسن قریبی