ماه: دی ۱۳۹۴

آقای منصوری! استان کاشان پیش‌کش، کاشان ۴ ماه است فرماندار نداردآقای منصوری! استان کاشان پیش‌کش، کاشان ۴ ماه است فرماندار ندارد

آقای منصوری به‌تازه‌گی در نطقی در مجلس شورای اسلامی به وزیر کشور متذکر شده است که بیش از این در ...