بایگانی

بایگانی مرداد

ریگ و کفش

۷ مرداد ۱۳۸۷ بدون دیدگاه

پس از سلام، برویم سر حرف حساب:
می‌گویم، اگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، (که به نظر بنده هست. البته کسی به نظر بنده کاری ندارد. ولی به قول آقای «فاطمی‌نیا»: ولی خب) این ماجرای فروش اطلاعات به بیگانگان توسط «موسویان» (+) دیگر چه صیغه‌ایست؟

اگر ریگی به کفش آقایان نیست، دیگر این موضوع خودزنی و «موسویان‌»زنی چه محلی از اعراب دارد؟

ظاهرا دعوا سر لحاف ملای مجمع تشخیص مصلحت است و گرنه همه می‌دانند، کفش آقای «احمدی‌نژاد» کوچک‌تر از آنست که ریگی در آن قرار گیرد.
(منظورم ریگی زاهدانی است)